av Espen Egil Hansen | september 29, 2009  

Blå kors fikk ikke medhold i sin klage mot VG Nett

Pressens faglige utvalg har i dag behandlet klagen Blåkors har anlagt mot VG Nett i forbindelse med våre vinanmeldelser, vindatabase og vinomtaler.

Pressens Faglige Utvalg er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonenene og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). Du kan lese om PFU her.

 

Journalisten.no vil legge ut videoopptak av debatten her.

 

Blå Kors har i forbindelse med klagen på VG og VG Nett laget en rapport om omtale av alkohol i norske medier. Rapporten finner du her

 

VG Netts mat- og vinsider finner du her

 

 

Under følger uttalelsen fra PFU:

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

 
 Klagen gjelder VG Netts jevnlige omtale og testing av vin og andre alkoholholdige drikker. Klageren, edruskapsorganisasjonen Blå Kors Norge, mener VG Nett opptrer i strid med pressetiske normer ved at avisen systematisk omtaler alkoholprodukter med reklamens virkemidler. Klageren bruker ord som «positiv produktseleksjon», «bruksanbefaling», «positiv, suggererende opplevelses- og nytelsesretorikk» og «kjøpsoppfordring» om avisens journalistikk. Blå Kors mener derfor VG Nett har opptrådt i strid med tekstreklamepunktene i Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. Blå Kors mener også VG Netts nære samarbeid med og lenking til nettstedet www.aperitif.no også er i strid med god presseskikk.

 

VG Nett avviser klagen og anfører at man har utøvd forbrukerjournalistikk på samme måte som overfor andre produktgrupper. Nettavisen mener det ikke kan legges spesielle rammer rundt journalistikk på dette området, selv om det er knyttet reklameforbud til det, noe som innebærer at det eksisterer en begrensning i ytringsfriheten om produkter med alkoholinnhold. VG Nett understreker at journalistikken også på dette området kun er redaksjonelt initiert, helt uavhengig av kommersielle krefter. Med hensyn til den påklagede lenkingen til aperitif.no, vises det til at dette er et selvstendig nettsted underlagt de samme normene som VG Nett selv, men at man ikke har noe redaktøransvar for dette. 

 

 

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at Blå Kors åpenbart har et ønske om at VG Nett og andre medier begrenser sin forbrukerjournalistikk om alkohol. Utvalget har forståelse for at Blå Kors som organisasjon ønsker å rette et slikt kritisk søkelys mot forbrukerjournalistikk om alkohol, men har vanskelig for å se at denne type kritikk faller innenfor presseetikken, slik denne defineres av Vær Varsom-plakaten.

 

På den annen side mener utvalget at man ikke kan akseptere VG Netts argumentasjon om at det påligger pressen en særskilt oppgave i å informere om alkoholprodukter fordi det eksisterer et reklameforbud. Utvalget kan ikke se at det skulle ligge innenfor det såkalte samfunnsoppdraget å oppveie et reklameforbud som er satt av helsemessige årsaker.

 

Utvalget velger utelukkende å vurdere klagen på et rent tekstreklamegrunnlag. Spørsmålet blir da om VG Netts omtale av alkohol har form og innhold som strider mot Vær Varsom-plakatens punkt 2.6, der det heter:

 

«Avvis alle forsøk på å bryte ned det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold. Avvis også reklame som tar sikte på å etterligne eller utnytte et redaksjonelt produkt, og som bidrar til å svekke tilliten til den redaksjonelle troverdighet og pressens uavhengighet.» 

 

Slik utvalget ser det, skiller ikke de påklagede omtalene seg i vesentlig grad fra annen vurdering av produkter og tjenester på markedet. Tvert imot framstår VG Netts forbrukerjournalistikk som seriøs, med relevante testkriterier når det gjelder vinomtale.  Utvalget kan ikke se at utforming eller innhold tilsier at det skulle dreie seg om skjult reklame for produktene. På generelt grunnlag vil utvalget understreke at det er avgjørende å skille mellom reklameverdi og tekstreklame. At VG Netts omtale av nye viner fører til økt omsetning, betyr ikke at omtalen strider mot de presseetiske normene, slik de er nedfelt i Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten.

 

Utvalget kan heller ikke se at VG Netts lenking til samarbeidspartneren www.aperitif.no strider mot pressetiske normer, i og med at lenkene er tydelig merket og at brukeren lett vil forstå under hvilket merkenavn man til enhver tid befinner seg.

 

 

VG Nett har ikke brutt god presseskikk.

 

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Jeg er prinsipielt enig i konklusjonen.

Likevel slo det meg brått: Vi ser aldri lignende tester for ulike sigarett-merker, sigarer og sigarillios. Også det er fullstendig lovlig handelsvare, men med reklameforbud. Det er ingen saklige eller politiske grunner som kan brukes mot tobakkprodukter som ikke også kan brukes mot alkohol. Eller andre veien: Ingen argumenter for alkohol-omtale som ikke også kan brukes for tobakk-omtale.

Like fullt ville jeg reagere ganske negativt på regelmessige omtaler og ekspertvurderinger av sigarer og sigaretter. Jeg ville mene at det IKKE hører hjemme i en moderne avis.

Rett nok røyker jeg ikke, og har aldri røkt, men jeg nyter både øl og vin regelmessig. Men det er ikke derfor – jeg reagerer ikke negativt på tester av luksusbiler eller flat-TVer eller sydenreiser, selv om det er totalt fremmede elementer i mitt hverdagsliv. Tobakkrøyking generer andre, men det kan sannelig alkoholbruk også gjøre! Tobakk er usunt for helsa, og det kan alkoholbruk også være. Mange mennsker med dårlig råd bruker en uforholdsmessig stor andel av husstandens inntekter på tobakk, og det samme gjelder alkohol.

Jeg har ingen god, rasjonell forklaring på min sterke motvilje mot tobakk-tester, satt opp mot min positive holding til alkohol-tester. Likevel har jeg ingen planer om å endre holdninger, verken til tobakk- eller alkohol-omtaler.

Med meg selv såpass “vaklende” blir det lettere å forstå BK sin motvilje mot alkohol-omtaler, selv om jeg overhodet ikke er enige med dem.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00